יתרונות ההשקעה

קרן גידור – התאגדות לצורך השקעה כאשר המטרה העיקרית הינה השגת תשואה עקבית לאורך זמן תוך הקטנת התלות במצב השוק וגידור הסיכון.
♦ גמישות ומהירות תגובה
♦ איתור כשלי שוק בשוקי האג"ח והמניות
♦ שקיפות ע"פ אסטרטגיה
♦ ניהול סיכונים שוטף
♦ שילוב מומחים בינ"ל בועדת השקעות מקצועית: מניות בחו"ל, סחורות, מט"ח ועוד
♦ רף כניסה נגיש
♦ נזילות
♦ נגישות למנהלי הקרן וההשקעות
♦ דיווחי תשואה חודשיים, סקירות רבעוניות
אדמיניסטרטור ונאמן הקרן: UBANK חברה לנאמנויות מקבוצת הבינלאומי
מיסוי – הקרן מאושרת ע"י רשויות המס בישראל