Genesis Fund - ג'נסיס קרן גידור

ג'נסיס הזדמנויות

ג'נסיס הזדמנויות / Genesis Opportunities מאפשרת ללקוחותיה להיות שותפים לפעילות מימונית ו/או יזמית בתחום הנדל"ן. המשקיעים מקבלים אפשרות חשיפה החל מסכומים נמוכים יחסית, למגוון פרויקטים אשר עשויים להניב תשואה גבוהה ובסיכון נמוך.

* איתור עסקאות מימון לפרויקטים בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל

* ייזום פרויקטים החל משלב רכישת הקרקע

* השתתפות ברווח משלב היזמות

* ליווי משפטי בכל שלבי העסקה

* הסדרת תהליך המיסוי מול רשויות המס

* כספי ההשקעה המועברים ליזם הינם בפיקוח עו"ד/בנק נאמן.

* בטוחות חזקות כולל רישום הערת אזהרה

* השקעה בענף יציב הנהנה מביקושים קשיחים

צור קשר לקביעת פגישה ללא התחייבות

להשקעות בישראל

להשקעות בספרד